Copyright’s op afgebeelde ontwerpen behoren tot Vitbuve’s architect Arturs Vanags (certificaatnummer 10-1093)